Skip to main content

DRINGENDE NOOD COVID-19

Onze grootste zorg is op dit moment de beschikbaarheid en de prijs van voedsel. Onze kinderen hebben allemaal honger geleden voordat ze in onze Werelddorpen kwamen wonen. Het is zo belangrijk dat onze 20.000 kinderen wereldwijd voldoende en gezond voedsel krijgen.

Onze voedselvoorraden raken langzamerhand op. En we weten niet hoe lang deze situatie nog gaat duren!  Er is steeds minder basisvoedsel zoals rijst en bonen beschikbaar in de winkels en op de markten. En alles wordt steeds duurder! Ons budget voor voedsel stijgt met de dag.

 Wij bereiden dagelijks 60.000 maaltijden voor al onze kinderen wereldwijd!

DE CORONAVIRUSPANDEMIE TAST ONZE VOEDSELVOORZIENING AAN.
HELP ONS OM VOEDSEL TE GARANDEREN VOOR ONZE 20.000 KINDEREN.

De armoede waarin onze kinderen zijn opgegroeid, dwong hen te werken om hun familie te helpen. Ze versleten hun gezondheid voor een paar centen die de honger voor een paar uur kon stillen. Sommigen vonden de kracht - ondanks honger en ondervoeding - om te werken terwijl ze naar de lagere school gingen.

poverty, child

Het merendeel van onze kinderen komt meer of minder ondervoed aan in onze Werelddorpen. Door hen dagelijks drie evenwichtige maaltijden en voedingssupplementen te geven, herstellen deze kinderen van deze ernstige ondervoeding en gaan ze uitblinken op school.

Onze kinderen zijn afkomstig uit de allerarmste delen van de wereld. Plaatsen waar de meest elementaire hygiëne-maatregelen, zoals handen wassen met zeep, vrijwel niet mogelijk zijn. Zonder uw steun zouden ze niet eens voldoende te eten hebben. Op verzoek van de lokale overheden en om de veiligheid van de kinderen tijdens deze crisis te garanderen, verblijven deze jongens en meisjes in de Werelddorpen. Bezoekers noch personeelsleden kunnen worden toegelaten.

En aangezien geen medewerkers van buitenaf in onze Werelddorpen mogen komen, moeten de Zusters en de kinderen alle dagelijkse activiteiten zelf uitvoeren. Zo bereiden de Zusters samen met de kinderen de maaltijden. En ouderejaars leerlingen onderwijzen de lagere klassen in hun favoriete vak, met hulp per e-mail van de leerkrachten.

birthday, children, village, poverty,

Ook onder normale omstandigheden is het een uitdaging om elk van onze kinderen drie evenwichtige maaltijden per dag te geven. De school- en voedselkosten voor onze kinderen vertegenwoordigen nu tot 85% van het totale budget van de Werelddorpen.