Skip to main content

Het belang van de afgestudeerden bij de opvang van nieuwe leerlingen!

Het nieuwe schooljaar gaat van start en dit jaar zijn het meer dan 5.000 nieuwe leerlingen die hun schooljaar beginnen in onze Werelddorpen in de Filippijnen, Mexico, Guatemala, Brazilië, Honduras en Tanzania.

Onze nieuwe leerlingen hadden tot nu toe geen hoop op de toekomst. Elke dag was een gevecht om te overleven. In onze Werelddorpen wacht hen een nieuw leven, vol hoop. Hun levensstijl zal volledig veranderen. Voor een succesvolle overgang hebben zij hulp en persoonlijke aanmoediging nodig. Vanaf nu zullen zij leren om op een vast tijdstip op te staan, te eten en te studeren; schone kleren en schoenen te dragen; in een bed slapen; toiletten en douches gebruiken ... en hun zelfvertrouwen en zelfrespect opbouwen.

Afgestudeerden zijn het beste geplaatst om de moeilijkheden te begrijpen die nieuwe leerlingen bij hun aankomst in onze Werelddorpen tegenkomen. Ontsnappen aan een leven in armoede gaat niet alleen om toegang tot onderwijs. Het gaat in de eerste plaats om de manier waarop deze kinderen naar zichzelf en hun toekomst kijken.

De afgestudeerden zijn een echt voorbeeld voor onze leerlingen! Zij komen in onze scholen vertellen over hun ervaringen en hun beroep om aan de leerlingen te tonen wat zij van de toekomst mogen verwachten indien zij zich op hun studies toeleggen.

Afgestudeerden hebben een cruciale rol in de continuïteit van onze projecten. Zij zijn een voorbeeld voor andere kinderen, bieden stagemogelijkheden, helpen bij het organiseren van bepaalde evenementen en stellen hun talenten ter beschikking van onze scholen in betaalde functies zoals leraar of boekhouder.

Sinds het begin van onze projecten zijn meer dan 150.000 kinderen in onze scholen afgestudeerd. We schatten het aantal indirecte begunstigden van onze projecten in de wereld op meer dan een miljoen. Afgestudeerden kunnen namelijk - door met hun beroep geld te verdienen - de opleiding van hun jongere broers en zussen en het dagelijks onderhoud van hun ouders financieel ondersteunen.

Dankzij onderwijs, kan een kind zijn hele familie uit de armoede helpen.

Ontwikkeling kan alleen duurzaam zijn als toekomstige generaties hiermee door kunnen gaan. Als we de arme kinderen van nu dezelfde kansen geven op het gebied van gezondheid, onderwijs en veiligheid als hun leeftijdsgenootjes uit welgestelde milieus, kunnen zij later als volwassenen gelijkwaardig met elkaar samenleven.