Skip to main content

HONDURAS: Van armoede naar universiteit!

 Eva komt uit een zeer afgelegen streek van Honduras, dicht bij de Salvadoraanse grens. Haar vader is een dagloner op het veld, maar er is te weinig werk. Iedere dag weer acht kinderen te eten geven is een ware strijd om te overleven.

Eva bleek al snel een uitstekende leerlinge te zijn. Voordat ze bij ons Werelddorp kwam, nam ze al deel aan inter-schoolse wedstrijden. Met de prijzen die ze daar verdiende, kon ze haar schoolbenodigdheden betalen en bijdragen aan het gezinsinkomen. Ondanks haar goede resultaten zou ze nooit de middelbare school hebben kunnen afmaken. Daarvoor had haar familie eenvoudigweg geen geld.

Voor het middelbaar onderwijs wordt immers een financiële bijdrage van de gezinnen gevraagd. Bovendien bevinden de middelbare scholen zich alleen in de meer bevoorrechte buurten, ver van de sloppenwijken. Gelukkig hebben we Eva op tijd ontmoet!

"Toen ik de Zusters van Maria ontmoette in 2013, veranderde mijn leven totaal. Het inkomen van mijn ouders was niet genoeg en ik had al snel na de lagere school een man of een baan moeten vinden. Zonder enige beroepsopleiding en scholing is het bijna onmogelijk om een baan te vinden die ons in staat stelt om ons dagelijks te onderhouden. " getuigt Eva.

Eva is verstandig en is een goede leerlinge. Haar inzet in haar studies werden beloond wanneer ze in 2018 de Gold Medal of Academic Excellence of Honduras krijgt, uitgereikt door de President van de Republiek van Honduras.

hhh

Haar academisch werk werd opnieuw beloond toen ze een beurs won aan de Pan-Amerikaanse Landbouwuniversiteit Zamorano!

 Pan-Amerikaanse Landbouwuniversiteit Zamorano

Stel je voor, Eva had niets. Zonder uw steun had zij nooit middelbaar onderwijs kunnen volgen!

Vandaag heeft ze de kans om haar land te helpen om de uitdagingen van morgen aan te gaan in de strijd tegen honger en armoede:

"Ik wil mijn academische kennis gebruiken om Honduras in staat te stellen de landbouw van morgen te ontwikkelen en de uitdagingen van de opwarming van de aarde aan te gaan. Mijn land kan oplossingen vinden voor duurzame ontwikkeling in de landbouw en duizenden boeren in staat stellen een waardig leven te leiden".

Onderwijs geven aan een kind uit extreme armoede is een investering in de toekomst. Niet alleen de toekomst van dat kind, maar ook van de familie, de gemeenschap en soms zelfs het land.