Skip to main content
Kinderarmoede

Kinderarmoede

Armoede treft alle mensen die ermee te maken krijgen, op een dramatische wijze maar kinderen worden het meest getroffen. Kinderarmoede is schadelijk voor de ontwikkeling en gezondheid van kinderen op mentaal, lichamelijk, emotioneel en spiritueel vlak. 

 

Deze diepgaande ongelijkheid en de daaruit voortkomende gevaren is een schending van de rechten van kinderen en brengt hun toekomst in gevaar. Het overdragen van deze ongelijkheid en onrechtvaardigheid van generatie op generatie bedreigt de stabiliteit van samenlevingen en zelfs de veiligheid van landen wereldwijd.

 

Ontwikkeling kan alleen maar duurzaam zijn als deze door toekomstige generaties kan worden nagestreefd en gedragen. Deze vicieuze cirkel kan worden doorbroken door kinderen die opgroeien in armoede, dezelfde kansen en mogelijkheden te geven op hun weg naar volwassenheid als jongeren uit meer welgestelde milieus; gelijke kansen op het gebied van gezondheid, onderwijs, voeding en algemene ontwikkeling.

 

Zonder onderwijs hebben kinderen afkomstig uit extreem arme gezinnen weinig kans om, als zij volwassen zijn, aan de armoede te ontsnappen.

 

Armoede lijkt wel erfelijk te zijn. Niet biologisch, maar vooral omdat de vicieuze cirkel van armoede kinderen kwetsbaar maakt en hun fysieke en mentale gezondheid ondermijnt.

 

Ondervoeding veroorzaakt groei- en ontwikkelingsstoornissen, die niet alleen het leervermogen van kinderen beïnvloeden maar ook hun vermogen om zich voor te bereiden op de toekomst. 

 

Als we nu niets doen gaan in 2030 meer dan 60 miljoen kinderen die de schoolgaande leeftijd hebben bereikt, niet naar school; zijn ongeveer 750 miljoen vrouwen getrouwd voordat zij de volwassen leeftijd hebben bereikt en sterven bijna 70 miljoen kinderen vóór hun vijfde verjaardag. (UNICEF)

 

In ontwikkelingslanden verlaten veel kinderen het onderwijs na de lagere school. Schattingen spreken over een op drie meisjes dat na de lagere school stopt met onderwijs.

 

Toch bestaat er een duidelijk verband tussen het opleidingsniveau en het armoedeniveau. De oorzaak van het vroegtijdig schoolverlaten ligt soms bij de slechte kwaliteit van het onderwijs, zeker in vergelijking met wat het kost om naar school te gaan. Soms is er geen middelbare school in de buurt. Maar ook sociale redenen zoals gedwongen huwelijken en vroegtijdig moederschap spelen een rol.

 

We spreken van een vicieuze cirkel van armoede omdat gezinnen die in een armoedesituatie verkeren, geen uitweg zien. Overheden zijn vaak niet in staat de grote armoede waarmee zij worden geconfronteerd, terug te dringen. Investeren in onderwijs voor kinderen is essentieel om armoede wereldwijd terug te dringen.

 

Tieners die de kans krijgen een middelbaar schooldiploma te halen, zullen later een betere baan vinden, meer verdienen en hun toekomstige gezin een leven zonder armoede kunnen geven. Verder draagt voortgezet onderwijs ook bij aan het terugdringen van het aantal gedwongen huwelijken, vroegtijdige zwangerschappen, ondervoeding en overlijden van kinderen jonger dan 5 jaar.

 

De sociale en economische voordelen die het structureel terugdringen van armoede wereldwijd biedt, zijn van onschatbare waarde.

Via onderwijs de armoede duurzaam uit de wereld terugdringen

Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen wil de kinderarmoede duurzaam terugdringen door onderwijs te bieden aan jongeren die in extreme armoede leven.

 

Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen biedt jaarlijks middelbaar onderwijs, een beroepsopleiding, huisvesting, drie evenwichtige maaltijden per dag en gezondheidszorg aan meer dan 20.000 kinderen die in extreme armoede zijn opgegroeid in de Filippijnen, Mexico, Guatemala, Brazilië, Honduras en Tanzania. Het algemeen onderwijs en de beroepsopleidingen worden erkend door de lokale overheid: het onderwijs wordt verzorgd door betaalde leerkrachten. Door algemeen middelbaar onderwijs en beroepsopleiding aan kinderen uit extreme armoede aan te bieden, wil Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen de armoede in de wereld op duurzame wijze terugdringen.

 

In de afgelopen 50 jaar zijn meer dan 150.000 kinderen uit onze Werelddorpen afgestudeerd. Een van de sleutels tot het succes van onze methode is het zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde van het kind. Alleen maar onderwijs geven aan kinderen die afkomstig zijn uit extreem arme gezinnen, is niet voldoende om hen te helpen zich volledig te ontwikkelen tot een sociale middenklasse.

 

 

Wanneer zij in onze Werelddorpen afstuderen, vinden de leerlingen snel een goede baan. Wij helpen hen om werk te vinden door stages bij grote, lokale bedrijven en jobbeurzen in de school te organiseren. Wij helpen de jonge afgestudeerden bovendien ook bij het zoeken naar een geschikt logement.

 

Na hun studies kunnen de leerlingen zichzelf onderhouden en hun familie helpen om menswaardig te leven. In het Werelddorp hebben zij ook geleerd een maaltijd te koken en de regels van basishygiëne te volgen.

 

Als dank voor alles wat zij hebben gekregen, helpen oud-leerlingen de Zusters regelmatig in hun missie. Zij begeleiden de Zusters wanneer zij in sloppenwijken op zoek gaan naar nieuwe leerlingen; zij delen hun ervaringen met jongere leerlingen; of zij helpen bij het organiseren van het verjaardagsfeest. Sommige oud-leerlingen bieden onze leerlingen ook stages aan in hun bedrijf.