Skip to main content

Ondervoeding: Een beperkende factor voor schoolprestaties!

Het merendeel van de kinderen die naar school gaan in onze Werelddorpen, is in meerdere of mindere mate ondervoed. Door hen drie keer per dag een gezonde en voedzame maaltijd te geven en de noodzakelijke medische zorg, kunnen de kinderen hiervan herstellen en zich beter concentreren op hun studie. 

« Voeding is een van de beste drijfveren voor ontwikkeling: het zorgt voor een positieve spiraal van sociaaleconomische verbeteringen, zoals een betere toegang tot onderwijs en werkgelegenheid. ”
Kofi Annan, Voormalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties

Ondervoeding is ook een sociaaleconomisch probleem, dat de ontwikkeling wereldwijd vertraagt en onaanvaardbaar menselijk leed tot gevolg heeft. ((Wereld Voedsel Rapport, 2018).

De adolescentie is een cruciale levensfase waarin goede voeding bepalend is voor het welzijn van toekomstige volwassenen, zowel vrouwen als mannen. Internationale onderzoeksgegevens laten zien dat in de puberteit nog een inhaalslag kan worden gemaakt waardoor verdere gevolgen van ondervoeding in de vroege jeugd worden voorkomen.

Een groeiachterstand kan in deze levensfase nog worden ingehaald en ook het leervermogen kan nog worden verbeterd.

Het is altijd een uitdaging om voldoende goed voedsel te kunnen kopen om alle kinderen.

De kinderen die we in onze Werelddorpen verwelkomen, hebben allemaal echte honger gekend. Als ze bij ons aankomen zijn ze vaak ondervoed en vermagerd. Daardoor hebben ze moeite zich te concentreren, voelen zich slaperig en hebben te weinig energie om actief te zijn. De kinderen hebben behoefte aan evenwichtige voeding die rijk is aan vitaminen en eiwitten. Het herstellen van hun voedingsbalans is een voorwaarde voor hun academisch succes.

Het is altijd een uitdaging om voldoende goed voedsel te kunnen kopen om alle kinderen. De gebieden waar onze Werelddorpen gelegen zijn, worden regelmatig geteisterd door natuurgeweld zoals grote droogte of juist te veel regen, tyfoons, aardverschuivingen waardoor de oogsten van de boeren mislukken en voedsel schaars wordt. En waar schaarste is, stijgen de prijzen!

Wat we doen:

  • Ondervoeding behandelen

Het merendeel van de kinderen die naar school gaan in onze Werelddorpen, is in meerdere of mindere mate ondervoed. Door hen drie keer per dag een gezonde en voedzame maaltijd te geven en de noodzakelijke medische zorg, kunnen de kinderen hiervan herstellen en zich beter concentreren op hun studie.

  • Zoektocht naar voedselautonomie

In de meeste Werelddorpen zijn serres waar groenten kunnen worden geteeld om maaltijden voor alle kinderen te bereiden. Kinderen worden gestimuleerd en gemotiveerd om deel te nemen aan de werkzaamheden in de moestuin. Ze leren nieuwe teeltmethodes die ze kunnen doorgeven aan hun familie. Het aanleggen van een kleine moestuin kan een groot verschil maken in het voedingspatroon van gezinnen die in extreme armoede leven. Sommige Werelddorpen hebben ook een viskwekerij zodat de kinderen voldoende en betaalbare dierlijke eiwitten kunnen eten. In alle Werelddorpen zijn waterpompen en waterfiltersystemen aangelegd om altijd voldoende aanvoer van zuiver drinkwater te hebben.   Zo zijn er al wat flinke stappen in de richting van voedselautonomie gezet. Ondanks deze zoektocht naar voedselautonomie, vertegenwoordigen de uitgaven voor het voedsel van onze 20.000 leerlingen nog steeds iets minder dan 35% van de algemene uitgaven voor het onderwijs van de kinderen in onze Werelddorpen.

  • Goed eten moet je leren!

Voedsel en gezonde voeding staan centraal in onze onderwijsprojecten. Een kind dat goed eet, is een gezond kind en kan zich beter concentreren op zijn of haar studie. Kinderen worden daarom aangemoedigd om te leren koken. Traditioneel leren kinderen koken van hun ouders. Als ze dan het gezin verlaten en op zichzelf gaan wonen, zijn ze in staat om gezonde maaltijden te bereiden. Met het oog op hun toekomst is het essentieel dat de kinderen de basisprincipes van gezond eten en het koken van maaltijden leren.