Skip to main content

Terug naar school ondanks Covid-19!

Het coronavirus houdt de wereld nog steeds in haar greep. Toch hebben we bij de start van dit schooljaar 1.350 nieuwe leerlingen kunnen verwelkomen in onze Werelddorpen in Mexico: 850 meisjes en 500 jongens. Alle kinderen verblijven in het Werelddorp en volgen de lessen op de school. Om de veiligheid van de andere kinderen in elk Werelddorp te garanderen leven deze nieuwe leerlingen twee weken lang afgezonderd voordat zij volledig in de school worden geïntegreerd. Wij zijn trots en blij dat we dit schooljaar onze deuren weer hebben kunnen openen voor nieuwe leerlingen terwijl we alle geldende gezondheidsmaatregelen nauwgezet toepassen. Het is belangrijker dan ooit om in deze periode scholing te waarborgen voor kinderen uit extreme armoede.

De Verenigde Naties hebben grote zorgen omtrent de coronasituatie in Latijns-Amerika:

« In Latijns-Amerika zouden we een historische ommekeer kunnen meemaken in de strijd tegen de honger. In een paar maanden zouden wij alles wat we in vijftien jaar hebben bereikt, weer kunnen verliezen. Het gevaar bestaat dat miljoenen mensen honger zullen gaan lijden. Zó ernstig is de huidige situatie", aldus Julio Berdegué, regionaal vertegenwoordiger van de FAO (Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties) voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied.

Volgens de Verenigde Naties volgt de pandemie op zeven jaar van zwakke economische groei in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied en kan dit leiden tot de grootste daling van het regionale bruto binnenlands product (BBP) sinds een eeuw.

Nog eens 16 miljoen mensen kunnen dit jaar in extreme armoede belanden. En dat in een regio waar al bijna 54 miljoen mensen te kampen hebben met grote voedselonzekerheid.

COVID-19 heeft ook invloed op de voedselvoorziening. De prijzen van voedsel stijgen op dit moment sterker dan die van andere grondstoffen. De toenemende werkloosheid betekent dat miljoenen mensen niet genoeg geld hebben om eten te kunnen kopen. Anderen worden gedwongen om goedkoper en minder voedzaam voedsel te kopen.  De belangrijkste taak die nu voor ons ligt, is om te voorkomen dat de gezondheidscrisis verandert in een voedselcrisis.

Het is niet eenvoudig om onze Werelddorpen zo te reorganiseren dat we nieuwe leerlingen kunnen verwelkomen tijdens deze coronacrisis. In de Werelddorpen leven de kinderen op internaat en door strikte maatregelen zijn alle kinderen tot nu toe gezond gebleven. Maar het toelaten van één ziektegeval kan dramatische gevolgen hebben.  Toch moeten we, gezien de vreselijke dreiging van een mogelijke hongersnood in de nabije toekomst, proberen onze missie kost wat kost te verwezenlijken: de armoede en honger duurzaam bestrijden door middel van toegang tot onderwijs.

We kunnen de kinderen die in onze scholen willen studeren, toch verwelkomen door het toepassen van strikte maatregelen. Zonder onze hulp lopen zij nu immers het gevaar om in nog grotere armoede terecht te komen dan ze tot nu toe al gekend hebben. 

 

poverty, child
De families begeleiden hun kinderen naar onze Werelddorpen voor het begin van het nieuwe schooljaar.  Alles is georganiseerd om ervoor te zorgen dat strikte hygiënische maatregelen worden nageleefd.
poverty, child, back to school, Covid-19
De administratieve inschrijving van elk kind is georganiseerd met strikte inachtneming van de geldende gezondheidsmaatregelen.

 

child, education, classroom, covid19, back to school, mexico
Het leven in de Werelddorpen is zo gereorganiseerd dat de nieuwe leerlingen na hun aankomst veertien dagen in quarantaine kunnen blijven. 
poverty, child, back to school, Covid-19
Bij aankomst in het Werelddorp ontvangt elke nieuwe leerling zijn of haar uniform en schoolbenodigdheden.
poverty, child, back to school, Covid-19
De families van onze nieuwe leerlingen zijn oneindig dankbaar en ontroerd. De ouders weten immers dat goed onderwijs voor hun kind de enige kans is om een (mens)waardig leven te leiden.