Skip to main content

VERANDER DEZE KERST EEN KINDERLEVEN

Tijdens het kerstfeest in onze Werelddorpen kan ieder kind de vreugde ontdekken van het samen vieren van dit feest: met liedjes, dans en een feestmaaltijd. Elk kind krijgt ook een klein kerstpakje met daarin drie een-voudige en nuttige cadeautjes die aan hun specifieke behoeften voldoen. Ze krijgen meestal een kledings-tuk, iets lekkers, en iets voor hun vrije tijd (een boek, tekenmateriaal…)
Dit kleine gebaar doet echt wonderen met Kerstmis.
Deze kinderen zijn opgegroeid in tragische omstandigheden. Al van hun vroegste jeugd besteden zij al hun tijd en energie aan het zoeken naar iets eetbaars om te kunnen overleven.…

Wanneer ze in onze Werelddorpen aankomen, moeten zij eerst en vooral leren om vertrouwen te krijgen in hun toekomst en hun gevoel van eigenwaarde terug te vinden.

Ieder kind verdient het om de vreugde van het uitpak-ken van een geschenk te ervaren en zich een dag lang bijzonder te voelen!
Deze kleine gebaren van genegenheid stellen kinderen echt in staat om van de armoede te herstellen.
Door zich geliefd en gewaardeerd te voelen, vinden onze kinderen de kracht om de moeilijkheden te overwinnen die ze ondervonden hebben voordat ze in onze Wereld-dorpen aankwamen.

KUNT U ZICH VOORSTELLEN OM EEN KERSTFEEST VOOR TE BEREIDEN VOOR 20.000 KINDEREN?

kerstfeest

Ieder kind in onze Werelddorpen wordt opgenomen in een ‘familie’-groep. Iedere ‘familie’ staat onder toezicht van een zuster die de kinderen liefdevolle zorg en aandacht geeft en begeleidt in de buitenschoolse activiteiten. 
Vóór het kerstfeest denkt elke zuster na over de behoeften van elk kind en bedenkt een speciaal voor hen ontworpen cadeau. Het gaat om een specifieke behoefte van het kind (nieuwe schoenen, rugzak, kleding...) of een speciale wens (schildermateriaal, een voetbal, een boek...).
Net als een moeder zorgen de zusters voor de cadeaus voor de kinderen die onder hun verantwoordelijkheid val-len. Ieder geschenk wordt individueel verpakt in mooi ges-chenkpapier.