Skip to main content
SOLIDARITEIT TIJDENS DE WARMSTE WEEK 2020
Vlaamse scholen maken zeep voor de leerlingen van ons Werelddorp in Talisay, de Filippijnen.
Internationale Dag van de Mensenrechten : gelijke kansen voor iedereen
We moeten nu nadenken over het hoe de wereld na de covid-pandemie eruit komt te zien. En daarin moeten gelijke kansen voor iedereen centraal staan.  Of het nu in België is of in ontwikkelingslanden. Kinderen kregen geen onderwijs meer, noodzakelijke gezondheidszorg kon niet worden gegeven, er ontstonden voedseltekorten en meer kinderen kregen te maken met geweld en misbruik. Ontwikkelingen die schadelijke gevolgen hebben voor het welzijn van kinderen. Een ernstige wereldwijde economische recessie stort nog méér kinderen in armoede en verdiept de reeds bestaande ongelijkheid en uitsluiting. Juist de meest kansarme gezinnen worden het hardst getroffen door deze gevolgen van de wereldwijde pandemie.
Internationale dag van de rechten van het kind
Het Verdrag inzake de Rechten van het Kind werd aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 20 november 1989. Bijna alle landen in de wereld hebben deze kinderrechten geratificeerd. In het verdrag is vastgelegd welke rechten kinderen hebben en wat de landen moeten doen om kinderen te beschermen. Deze rechten gaan over alles waar kinderen mee te maken krijgen zoals onderwijs, gezondheid, en de rol van familie en ouders. Ze gaan over de bescherming van kinderen tegen oorlogsgeweld, en tegen mishandeling, misbruik en uitbuiting.  Ze gaan over het recht om kind te kunnen zijn en te spelen, over een dak boven je hoofd.
DRINGEND : Miljoenen kinderen met armoede bedreigd!
Volgens de laatste cijfers leefden 583 miljoen kinderen in armoede. Volgens de prognoses van UNICEF en Save the Children zal dit cijfer waarschijnlijk stijgen tot 672-692 miljoen kinderen tegen eind 2020. Dit betekent een toename van 90 tot 117 miljoen kinderen, of een toename van meer dan 15 procent van het aantal arme kinderen in de wereld.
Geef een kind zijn/haar eerste Kerstfeest!
Kerstmis is een tijd van liefde en geluk. Toch zullen veel kinderen over de hele wereld deze momenten van vreugde en samen feest vieren nooit kunnen meemaken. De kinderen die in onze Werelddorpen naar school gaan, zijn kinderen die zijn opgegroeid in extreme armoede en nooit Kerstmis hebben kunnen vieren.  Gewoon omdat ze te arm zijn.
HONDURAS: Van armoede naar universiteit!
"Toen ik de Zusters van Maria ontmoette in 2013, veranderde mijn leven totaal. Het inkomen van mijn ouders was niet genoeg en ik had al snel na de lagere school een man of een baan moeten vinden. Zonder enige beroepsopleiding en scholing is het bijna onmogelijk om een baan te vinden die ons in staat stelt om ons dagelijks te onderhouden. " getuigt Eva.