Skip to main content
Covid-19: Onze Werelddorpen verwelkomen nieuwe leerlingen. 

Covid-19: Onze Werelddorpen verwelkomen nieuwe leerlingen. 

De gevolgen van de pandemie zullen het leven van kinderen nog jaren beïnvloeden. Gelijke kansen en toekomstperspectieven voor eenieder moeten centraal staan in de herstelperiode na afloop van deze economische en gezondheidscrisis.

Kinderen krijgen te maken met de gevolgen van de ziekte zelf, de verstoring van essentiële diensten en de toename van armoede en ongelijkheid. 
Verstoring van essentiële diensten zoals onderwijs, gezondheidszorg, voeding en interventies ter bescherming van kinderen zijn schadelijk voor kinderen.

Er dreigt een ernstige wereldwijde economische recessie die kinderen in de armoede stort. Reeds bestaande fundamentele ongelijkheid en uitsluiting zal verder toenemen. De meest achtergestelde en kansarme huishoudens zullen veel moeite krijgen om de negatieve gevolgen op te vangen door verlies van banen, bestaansmiddelen, inkomen, mobiliteit, opleiding, gezondheid en toegang tot sociale diensten.

De economische gevolgen van de pandemie zullen nog jarenlang hun sporen achterlaten en de armoede verder doen toenemen. Wereldwijd is het aantal kinderen dat in multidimensionale armoede leeft - zonder toegang tot onderwijs, gezondheid, onderdak, voeding, sanitaire voorzieningen of water - naar schatting nu al gestegen tot meer dan 15%, of meer dan 150 miljoen kinderen.

In deze noodsituatie zijn wij steeds op zoek naar deze kinderen en hun familie. We hebben ze gevonden en gezien hoe zij worstelen om te overleven in bittere armoede. Het is onze missie om de armoede in de wereld duurzaam terug te dringen. Daarom konden we deze kinderen niet alleen laten middenin deze crisis.

Het is noodzakelijk en heel dringend om deze kinderen een alternatief te bieden.
Begin dit jaar zullen meer dan 3.000 nieuwe leerlingen aankomen in onze Werelddorpen in Guatemala, Honduras, Brazilië en Tanzania. Meer dan 1.300 nieuwe leerlingen hebben zich afgelopen september bij onze twee Werelddorpen in Mexico aangesloten.

We hebben het leven in onze Werelddorpen zo gereorganiseerd dat iedere nieuwe leerlingen bij aankomst twee weken in quarantaine kan doorbrengen.
Iedere nieuwe leerling wordt twee weken lang intensief gevolgd door een arts. Zowel bij aankomst als na afloop van de quarantaineperiode krijgt iedere nieuwe leerling een covid-test. Alle noodzakelijke hygiëne-maatregelen worden strikt nageleefd om te voorkomen dat de epidemie het Werelddorp binnen komt.

Acceptance New Children COVID

Acceptance New Children COVID