Skip to main content

De pandemie heeft 80 jaar aan vooruitgang op het vlak van wereldwijde armoedebestrijding teniet gedaan.

De pandemie heeft miljoenen kinderen van school gehaald. Gezinnen zijn zodanig verarmd dat ze geen andere keuze hebben dan hun kinderen aan het werk te zetten om het gezinsinkomen aan te vullen.

Door de sluiting van de scholen wordt kinderen niet alleen onderwijs ontnomen, maar ook een gezonde en evenwichtige voeding. Dit zal op lange termijn invloed hebben op hun psycho-cognitieve vaardigheden. Voor veel kinderen in armoede is de school namelijk de enige plaats waar ze overdag een evenwichtige maaltijd kunnen krijgen.

Sinds het begin van de pandemie komt er opvallend meer ondervoeding, kinderarbeid en mishandeling voor.

Een kind dat niet beschikt over onderwijs en evenwichtige voeding begint zijn leven met een ernstige achterstand ten opzichte van kinderen uit de middenklasse. Het wordt dan bijna onmogelijk om als volwassene aan armoede te ontsnappen.

Alle kinderen die in onze Werelddorpen naar school gaan, leefden op gevaarlijke plaatsen, sliepen op de grond en hadden geen toegang tot basisgezondheidszorg. De plekken waar zij woonden, beschermden hen noch tegen slecht weer, noch tegen kwaadwillige personen.

Vanaf zeer jonge leeftijd namen zij de verantwoordelijkheid op om hun gezin van voedsel te voorzien. Ze begonnen te werken om het gezinsinkomen aan te vullen en honger tegen te gaan. De honger, zware verantwoordelijkheden en de onzekerheid waarin zij leefden, hield hen ’s nachts wakker.

De moedigsten onder hen zetten door om de lagere school af te maken terwijl zij ook werkten om hun gezin van voedsel te voorzien.  Kinderen van amper 5 jaar oud kloppen weken van 80 uur terwijl zij werken op het veld, lessen volgen en studeren. Door het werk op het veld te combineren met hun studies, nemen deze kinderen verantwoordelijkheden van een volwassene op zich, hoewel het eigenlijk nog maar jonge kinderen zijn. Deze levenswijze wordt gevoed door de hoop op een beter leven. De kinderen weten dat enkel onderwijs hen kan helpen om uit de armoede te raken. Ze weten ook dat hun ouders niet zonder hun inkomen kunnen.  De kinderen werken, terwijl ze vergeten echt kind te zijn. In de hoop van – misschien – op een dag, in onze Werelddorpen naar school te kunnen gaan.

Alleen al het verblijf in onze Werelddorpen onder strikte hygiënische omstandigheden verbetert hun dagelijkse leven. Door hen drie evenwichtige maaltijden per dag en toegang tot gezondheidszorg te bieden, kunnen de kinderen herstellen van hun ondervoeding en voedseltekorten.

Wanneer onze leerlingen eenmaal afgestudeerd zijn, hebben ze de academische en sociale vaardigheden om snel een goede baan te vinden. Sommige van onze leerlingen krijgen een universitaire studiebeurs om hun opleiding voort te zetten, anderen zetten hun studie voort terwijl ze werken. Ze gaan tot de middenklasse van hun land behoren, worden financieel onafhankelijk en beroepsmatig actief.

Als ze eenmaal een baan hebben, kunnen ze de scholing van hun jongere broers en zussen ondersteunen en tegelijk hun ouders en de gemeenschap financieel helpen. Wanneer ze hun eigen gezin stichten, zullen ze ervoor zorgen dat hun kinderen nooit een leven in armoede hoeven te leiden.

Wij werken aan onderwijs voor kansarme jongens en meisjes. Door ons werk te steunen, verandert u het leven van deze kinderen, hun gezinnen en hun gemeenschappen.

Voor deze kinderen is onderwijs de sleutel tot een toekomst zonder armoede.

 

Tags