Skip to main content

De Zusters van Maria

De Zusters van Maria, een religieuze congregatie die in 1964 gesticht werd om Vader Al in zijn zending te helpen, zijn de lokale partners die Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen heeft gekozen om onze projecten te beheren op het vlak van onderwijs en medische en sociale hulpverlening in verschillende ontwikkelingslanden.

De Zusters van Maria zijn een onafhankelijke Christelijke humanitaire instelling toegewijd aan hulpverlening aan kinderen in extreme armoede in ontwikkelingslanden.

De Congregatie van de Zusters van Maria werd in 1964 gesticht door Vader Aloysius Schwartz en telt nu meer dan 370 zusters die onze lokale partners zijn voor het beheer van onze ontwikkelingsprojecten in de Filippijnen, Mexico, Guatemala, Brazilië, Honduras en Tanzania.

In elk land bieden de Zusters niet enkel vrij onderdak, voedsel en onderwijs aan de kinderen maar zij bereiden ze ook voor op een betere toekomst in hun eigen land en cultuur. De Zusters zorgen niet alleen elk jaar voor meer dan 20.000 arme kinderen, zij beheren ook opvangcentra, ziekenhuizen en scholen en organiseren vormingsprogramma's en beroepsopleiding.

De Overste, Zuster Maria Cho, nam in 2011 de fakkel over van Zuster Michaela, die zelf de opvolgster was van de overleden Aloysius Schwartz, de priester der armen. Zuster Maria leidt de congregatie en alle instellingen die ze uitbaten.

Zuster Michaëla heeft Vader Aloysius Schwartz opgevolgd. Ze is vredig overleden begin 2019 in Busan, Korea. Tot in 2016 was ze voorzitter van onze Raad van Bestuur.

De Zusters van Maria zijn per decreet van de Katholieke Kerk als religieuze congregatie erkend, en worden zowel door de Kerk als door de staat gewaardeerd. Het Moederhuis is gelegen in Biga, in de buurt van Manila in de Filippijnen.

 

Zuster Maria Cho bezoekt een vuilnisbelt in Honduras.

Zuster Michaëla Kim, opvolgster van Vader Al in haar missie, is vredig overleden in Busan, Korea, begin 2019. Ze was voorzitter van de Raad van Bestuur van Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen tot in 2016.