Skip to main content

Onze Werelddorpen in Honduras

Follow us on:

De Werelddorpen voor Kinderen gingen in Honduras van start, op uitnodiging van kardinaal Oscar Rodriguez Maradiaga, aartsbisschop van Tegucigalpa.

Met de hulp van de President van Honduras en van kerkelijke en burgerlijke overheden, heeft de stad Tegucigalpa een terrein voor het project gegeven.

In februari 2012 kwamen de eerste 80 meisjes aan op school. Op dit ogenblik worden er 712 meisjes gehuisvest en krijgen er eten, kleren en middelbaar onderwijs. Het beroepsonderwijs bestaat uit lessen naad, koken, Engels en informatica.

In juli 2015 heeft een vrijgevige Hondurese familie een groot stuk land geschonken waar het nieuwe Jongensdorp van Amarateca gebouwd werd. Na 18 maanden bouwwerken, kwamen onze eerste leerlingen aan op 31 januari 2017. 250 jongens zijn op dit moment ingeschreven. De volledige capaciteit zal ons tot 700 leerlingen toelaten.

In januari 2020 werd een tweede gebouw geopend in het Jongensdorp in Amarateca.

Honduras kent een lange geschiedenis van militaire overheersing, van corruptie, armoede en criminaliteit die er een van de minst ontwikkelde landen van Centraal Amerika maakt.

Tot midden de jaren 1980 was Honduras geleid door het leger. Sindsdien hebben de burgerlijke overheden geprobeerd de macht van de militairen te beknotten, met meer of minder succes. Het geweld van bendes, drugsoorlogen en afpersing zijn dagelijkse kost en het land kent een van de hoogste aantal moorden per inwoner in de wereld.

Het verschil tussen rijk en arm blijft belangrijk. Bijna twee derde van de bevolking leeft onder de nationale armoedegrens.

63.8%
Armoede

60 % van de bevolking leeft onder de nationale armoedegrens.

50%
Onderwijs

1 kind op 2 gaat niet verder naar school na het lager onderwijs.

23%
Ondervoeding

23 % van de bevolking lijdt aan ondervoeding.

Meisjesdorp (2012)

Capaciteit : 780 leerlingen.

Las Hermanas de Maria

Tegucigalpa Villa de las Niñas

Km 8, Carretera a Olancho, contigo a Promdeca

Tegucigalpa, Honduras

 

Jongensdorp (2017)

Capaciteit: 700 leerlingen.

Las Hermanas de Maria / Villa des los Niños

Amarateca

 

Veel van onze kinderen groeien op vuilnisbelten op.

Deze jongen volgt nu Middelbaar Onderwijs.

Een van onze leerlingen tijdens een les beroepsopleiding.

Op 15 augustus vieren we de verjaardag van alle kinderen in de Werelddorpen.  Een zeer belangrijke dag in onze pedagogische benadering van de kinderen.

Ontdek onze andere projecten...

Mexico
Brazilië
Honduras
Tanzania
De Filippijnen