Skip to main content

Ons bestuur

Isabelle Bister

Isabelle Bister

Afgevaardigd Bestuurder

Isabelle Bister is op 20 maart 1958 in Charleroi geboren maar heeft het grootste deel van haar leven in Vlaanderen gewoond. Zij heeft Rechten gestudeerd aan de KUL (Katholieke Universiteit Leuven) en heeft één jaar criminologie gevolgd aan dezelfde universiteit.

Isabelle heeft er altijd van gedroomd om straatkinderen en jongeren in moeilijkheden te helpen. Haar werk voor Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen is dus een verwezenlijking van deze droom. Sinds 1994 heeft Isabelle nauw met de Zusters van Maria samengewerkt om de projecten te beheren.

Marie Verwilghen

Marie Verwilghen

Verantwoordelijke Communicatie en Fondsenwerving

Na 4 jaar gewerkt te hebben voor een bedrijf dat gespecialiseerd was in fondsenwerving voor verenigingen, is Marie blij vandaag deel uit te maken van het team van Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen en haar ervaring en competenties ten dienste te stellen van de opleiding van jonge kinderen die in extreme armoede leefden. Zij is bijzonder gevoelig voor de toegang tot onderwijs in de wereld en zij is ervan overtuigd dat je hier de sleutel vindt tot het oplossen van vele problemen wereldwijd. Zij voelt zich trots en vereerd dat zij aan dit mooie project kan deelnemen.

Zuster Maria Cho

Zuster Maria Cho

Voorzitster van de Raad van Bestuur

Zuster Maria Cho is in 1956 geboren in Zuid-Korea.  Zij volgde onderwijs in een stad in het zuidwesten van het land (Kwang-Ju).

Zij heeft zes jaar gewerkt voor de Nationale Bank van Zuid-Korea voordat zij intrad als lid van de Congregatie van de Zusters van Maria. In het begin was zij verantwoordelijke voor het Kinderopvangcentrum in Pusan en nam daarna de leiding waar van het Jongensdorp van Seoul.

In 1990 vertrok zij naar de Filippijnen om er enkele projecten van de Zusters van Maria te superviseren. In 1999 werd zij financieel verantwoordelijke en in 2011 werd zij gekozen tot Algemene Overste van de Congregatie.

Zuster Elena Belarmino

Zuster Elena Belarmino

Penningmeester van de Raad van Bestuur

Zuster Elena werd in 1955 geboren in de Filippijnen. Zij komt uit een familie van onderwijzers en werd in 1985 lid van de Zusters van Maria.

Zij heeft 5 jaar in de Filippijnen gewerkt voordat zij naar Mexico gestuurd werd (1990) om er de leiding van het nieuwe Werelddorp op zich te nemen. In 1997 werd haar gevraagd om de projecten in Guatemala uit te breiden.

In het jaar 2000 ging Zuster Elena terug naar de Filippijnen om er de algemene leiding van de Congregatie te verzorgen, samen met Zuster Maria en Zuster Margie.

Mevrouw Dominique Emsens

Mevrouw Dominique Emsens

Bestuurslid