Skip to main content

Onze Geschiedenis

Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen werd door Vader Aloysius Schwartz opgericht om onderwijsprojecten, medische en sociale projecten te omkaderen en te financieren ten gunste van kinderen en jongeren afkomstig uit de extreme armoede in verschillende ontwikkelingslanden.

1957
Zuid-Korea

Vader Al werd juist na zijn priesterwijding geïncardineerd in het bisdom van Busan in Zuid-Korea. Hij was diep getroffen door de nood van de vele wezen na de Koreaanse oorlog (1950-53) en hij besloot zijn leven te wijden aan de armsten der armen.

1964
Stichting van de Congregatie van de Zusters van Maria

Om hem te helpen in zijn zending, heeft Vader Al de Congregatie van de Zusters van Maria gesticht.

1985
Begin in de Filippijnen

Vader Al en de Zusters van Maria werden in 1985 uitgenodigd om hun projecten uit te breiden in de Filippijnen. Zij vangen de eerste kinderen op in Manilla en later in Cebu (1990).

1990
Begin in Mexico

In 1990 en ondanks zijn ziekte, aanvaardde Vader Al de uitnodiging van Mgr. Jose Maria Hernandez Gonzalez, bisschop van Nezahualcoyotl (Mexico) om zijn educatieve projecten uit te breiden in Mexico. Hij begon met een Meisjesdorp in Chalco (ongeveer een uur van Mexico City) in 1991. In 1998, zes jaar na het overlijden van Vader Al, ontving zijn opvolgster, Zuster Michaela, een uitnodiging van Kardinaal Juan Sandoval Iniguez, aartsbisschop van Guadalajara, en van de burgemeester, Alberto Cardenas Jimenez, om een Jongensdorp op te starten in Guadalajara, Jalisco. Dank zij hun vrijgevigheid hebben de Zusters ons Jongensdorp kunnen opstarten op 15 november 1998.

1997
Begin in Guatemala

In 1996, hebben Mgr. Prospero Penados, aartsbisschop van Guatemala City en de President van Guatemala, Alvaro Arzu, de Zusters van Maria uitgenodigd om een soortgelijk educatief project op te starten als wat zij in Mexico gedaan hadden. In 1997, hebben de Zusters een medisch en tandheelkundig centrum geopend in Zona 13 van Guatemala City. Op dezelfde ligging hebben de Zusters in 1998 de eerste groep leerlingen (meisjes en jongens) verwelkomd in een nieuw Werelddorp voor Kinderen.

2007
Begin in Brazilië

In 2000, nodigde Kardinaal Jose Falcao de Zusters van Maria uit om een Werelddorp te openen in zijn bisdom van Brasilia, in Brazilië. In 2001 hebben de Zusters een terrein aanvaard dat hen geschonken werd in de stad Sta Maria, Distrito Federal en kort daarop kon de eerste steen gelegd worden.

2012
Begin in Honduras

Om tegemoet te komen aan de dringende behoeften van arme kinderen in Honduras, heeft Kardinaal Oscar Rodriguez Maradiaga, aartsbisschop van Tegucigalpa, de Zusters van Maria uitgenodigd om een Meisjesdorp en een Jongensdorp te openen in Honduras. In 2011 vertrokken drie Zusters om de projecten in Honduras op te starten. Met de hulp van de President en van de Eerste Dame van Honduras, alsook van burgerlijke en kerkelijke gezagsdragers, heeft de stad Tegucigalpa een terrein geschonken. In februari 2012 kwamen de eerste 80 meisjes aan.

In juli 2015 schonk een vrijgevige Hondurese familie een groot terrein in Amarateca, waar ons Jongensdorp opgetrokken werd. Begin 2017 werden de eerste leerlingen in deze nieuwe school verwelkomd. In 2018 werd de bouw van de school beëindigd, die nu 700 jongens kan opvangen.

2018
Begin in Tanzania

De Zusters van Maria zijn uitgenodigd om onze projecten in Tanzania uit te breiden. We ontvingen 16 hectare land in Dar Es Salaam en verwelkomden een eerste groep van 150 meisjes in mei 2019. 

Vader Aloysius Schwartz werd in Washington, USA, geboren. In 1944 ging hij naar het seminarie vooraleer hij zijn studies theologie aan de Katholieke Universiteit van Leuven kwam verder zetten. Naar aanleiding van een bezoek aan Banneux (bij Luik), waar de Maagd der Armen verschenen is, heeft hij de ingeving gehad om zijn leven te wijden aan de armen en op die manier de boodschap van Onze-Lieve-Vrouw van Banneux in de praktijk te brengen.

Als gevolg van de oorlog in Korea, woonden duizenden wezen op straat in Zuid-Korea. Vader Al heeft toen het concept van de Werelddorpen uitgedacht die tot nu toe blijven bestaan en die zijn uitgebreid om te beantwoorden aan de noden van kinderen in extreme armoede.

In deze Werelddorpen voor Kinderen heeft Vader Al zorg gedragen voor weeskinderen, verlaten kinderen en kinderen afkomstig uit extreem arme families.

 

De Werelddorpen bieden de kinderen een veilige plek om te wonen, drie evenwichtige maaltijden per dag alsook middelbaar onderwijs, beroepsvorming en medische zorgen.

 

Het werk van Vader Al werd veelvuldig erkend op internationaal vlak : in 1984 en in 1992 werd hij genomineerd voor de Nobelprijs der vrede, hij ontving de Magsaysay Prijs voor Internationale Betrekkingen in 1983 of nog de Prijs Moeder Theresa van de Kamer van Koophandel van de Filippijnen in 1988.