Skip to main content

Van extreme armoede naar een kansrijke toekomst

Wereldwijd, worden miljoenen kinderen beroofd van hun kindertijd doordat ze gedwongen worden om te gaan werken. Dit brengt hun gezondheid, hun welzijn en hun toekomst in gevaar.  De meesten van hen werken in de landbouw. Maar er zijn ook ergere vormen van kinderarbeid zoals slavernij, georganiseerde misdaad, kindsoldaten en prostitutie. 

Het aantal kinderen dat noodgedwongen moet werken om te kunnen overleven, loopt de laatste jaren steeds verder op. De sociaaleconomische gevolgen van de coronapandemie zijn de belangrijkste oorzaak. Er was te weinig te eten en de kinderen moesten werken om een steentje bij te dragen.  De dappersten onder hen slaagden erin hun schoolopleiding met hun werk te combineren. 

Maar door de pandemie zijn sommige scholen al bijna twee jaar gesloten... en deze kinderen hebben geen toegang tot elektriciteit of de technologie die nodig is voor afstandsonderwijs.

Kinderen zijn DE oplossing voor de crises waarmee onze wereld sinds enkele jaren wordt geconfronteerd. Ze hebben een frisse kijk op de wereld.  Zij hebben de onwrikbare wil om hun leven te veranderen en een rechtvaardiger wereld op te bouwen.

Het onderwijs van onze leerlingen steunen is een investering in de jeugd, in de toekomst. Het betekent kiezen voor een wereld waarin elk kind - ongeacht afkomst, geslacht of sociale klasse - een opleiding verdient die hem of haar in staat stelt de wereld van morgen op te bouwen. 

Onze methode.

Identificatie van kwetsbare kinderen

Ieder jaar reizen de Zusters van Maria naar uithoeken van de landen waar wij werken. Op zoek naar de meest kwetsbare kinderen die in aanmerking komen voor een plaatsje in een van onze Werelddorpen.  De Zusters moedigen de jongere kinderen aan om hun lagere school te eindigen. Aan de oudsten stellen zij voor hun middelbaar onderwijs in onze Werelddorpen te volgen.

De Zusters bezoeken elke familie. Zij stellen onze Werelddorpen voor aan de ouders, vertellen hen over het gratis onderwijs dat geboden wordt en over de positieve invloed die hun kind later op het hele gezin kan hebben.  Zo krijgen de Zusters ook een beeld van de situatie waarin het kind opgroeit.

Evaluatie van kennisniveau

Onze Werelddorpen bieden middelbaar onderwijs. Wij moeten dus het kennisniveau inschatten van de kinderen voor we hen kunnen opnemen.

Aangezien de vraag elk jaar groter wordt en onze plaatsen beperkt zijn, selecteren wij elk kind op basis van zijn of haar prestaties en het niveau van armoede waarin hij of zij opgroeit.  Alleen de meest kwetsbare kinderen worden aanvaard, indien zij over de minimale academische kennis beschikken die vereist is voor middelbaar onderwijs.

Opvang in internaat in onze Werelddorpen

Onze middelbare scholen vangen de kinderen op in internaat.
Zo vinden de kinderen:

  • Een veilig onderkomen.
  • De zekerheid dat zij drie keer per dag gezond zullen eten.

En zij ontdekken ook:

  • Gezonde vrijetijdbesteding zoals sport, spelletjes, plastische kunsten, muziek, lectuur…
  • Algemene hygiëne zodat zij zich later gemakkelijk in de maatschappij kunnen integreren en tot de middenklasse van hun land gaan behoren.

Op die manier kunnen wij ook alle kinderen opvangen die in nood zijn, uit alle delen van het land. De armste streken van het land liggen dikwijls op afgelegen en moeilijk bereikbare plaatsen.

De toekomstige middenklasse van het land worden

Veel leerlingen tekenen hun eerste arbeidscontract direct na hun studies.

Hoe vinden zij zo gemakkelijk een baan ?

  • De beroepsopleidingen die aangeboden worden stemmen overeen met de noden van elk land.
  • De Zusters sluiten partnerschappen af met grote regionale werkgevers.
  • De Zusters organiseren jobbeurzen in de Werelddorpen, met medewerking van veel bedrijven.
  • De oudleerlingen die al een baan hebben bieden pas afgestudeerden stagemogelijkheden in hun bedrijf, met mogelijkheden van een eerste job.

Om jonge afgestudeerden te helpen een begin te maken in het leven, stellen de Zusters van Maria kleine appartementen ter beschikking van oud-leerlingen totdat zij het nodige loon verdiend hebben om zich in goede omstandigheden te vestigen.

electrical training