Skip to main content

Wat uw steun in 2021 mogelijk heeft gemaakt ! 

In 2021 kregen bijna 5.000 extreem arme kinderen de mogelijkheid om weer naar school te kunnen gaan.  Elk van hen ervaart dit als een unieke kans en weet dat ze dat te danken hebben aan vrijgevige donateurs.  Elk kind dat in onze Werelddorpen naar school gaat, wordt in internaat opgevangen om hen een veilig onderkomen, drie evenwichtige maaltijden per dag en gezondheidszorg te kunnen geven. De kostprijs van het internaat is groot maar wel essentieel om aan elk kind de beste leefomgeving te bieden om zijn of haar studies met succes af te ronden.

Uw steun aan Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen financiert in de eerste plaats de kosten verbonden aan het onderwijs van de kinderen, hun voeding en ook de kleding en de dagelijkse noden die verband houden met de opvang van de kinderen. 

In functie van de noden en noodsituaties worden ook bepaalde fondsen doorgestuurd om te beantwoorden aan specifieke noden.

In de Filipijnen moesten we dringend op zoek naar kwaliteitsvol afstandsonderwijs voor al onze leerlingen. Door de pandemie mochten de leerkrachten het Werelddorp niet meer in. Om de continuïteit van het onderwijs aan onze leerlingen te verzekeren, hebben wij bijgedragen aan de verbetering van de internetverbinding van de Werelddorpen en hebben we de aankoop van 5 smart tv’s gefinancierd. Aanvankelijk beschikten alleen de administratieve bureaus over een internetverbinding. We moesten dus dringend elke klas de mogelijkheid geven om lessen op afstand te volgen. Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen heeft ook de renovatie gefinancierd van een werkplaats voor beroepsopleidingen en ook de aankoop van 50 bijkomende computers voor beroepsopleidingen in mechatronica. Mechatronica is de synergetische en systematische combinatie van mechanica, elektronica, automatisering en informatica in real time om krachtige automatiseringssystemen te ontwerpen en de controle van complexe systemen toe te laten.

In Guatemala moest de watertoegang van ons Meisjesdorp dringend veilig gesteld worden. Guatemala heeft namelijk te kampen met grote waterstress en ernstige watertekorten tijdens het droge seizoen. Tijdens het droge seizoen werd aan ons Meisjesdorp elke week 3 ton water geleverd. Deze watervoorziening was echter kostbaar en vormde een groot risico voor de veiligheid van de watervoorziening van het Werelddorp. Om dit probleem op te lossen hebben we de bouw van een waterput in ons Meisjesdorp in Guatemala gefinancierd.

In Guatemala en in Honduras financierde Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen de aankoop van 640 nieuwe matrassen. Deze zijn onontbeerlijk om onze leerlingen een verkwikkende slaap te bieden: een voorwaarde voor het welslagen op school.

In Brazilië waren de kinderen door de sanitaire toestand erg geïsoleerd in onze Werelddorpen. Ze konden namelijk tijdens de schoolvakanties niet naar hun familie terugkeren.  Sport is zeer belangrijk om het emotioneel evenwicht van elk van onze kinderen te bewaren. Om die reden hebben we de bouw van een sportterrein gefinancierd. Zo konden de kinderen aan basketbal en volleybal doen.

In Tanzania was het, door onze grotere opvangcapaciteit, noodzakelijk om onze leerlingen te voorzien van schoolmateriaal en alledaagse zaken als zeep, tandenborstels, handdoeken, kledij en voeding (graan, bloem, suiker). Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen financierde ook de aankoop en de plaatsing van twee silo’s voor het stockeren van rijst, mais en bonen. Gezien het nijpende watertekort van het land, hebben we een waterreservoir met een totale inhoud van 5000 l gefinancierd. Zo komt het Werelddorp nooit zonder water te zitten. We hebben ook de plaatsing van ‘boosters’ gefinancierd voor de installatie van de waterpompen.

We dragen ook bij aan de kosten van het jaarlijkse verjaardags-, paas- en kerstfeestje. Die vieringen zijn essentieel voor de emotionele ontwikkeling van de kinderen zodat zij meer zelfvertrouwen opbouwen.

In veel landen konden eind 2021 de openbare scholen als gevolg van de pandemie nog niet heropend worden. Voor veel kinderen in armoede is de school echter de enige plaats waar zij overdag een volledige maaltijd krijgen. Door de sluiting van scholen wordt kinderen niet alleen onderwijs ontzegd, maar ook een gezonde en evenwichtige voeding. Dat kan op lange termijn negatieve gevolgen hebben voor hun psycho-cognitieve vaardigheden.

Door de meest kansarme jongens en meisjes te steunen en hen onderwijs te geven, verandert u het leven van deze kinderen, van hun gezinnen en gemeenschappen.  De kinderen in onze Werelddorpen groeiden op in tragische omstandigheden.  Elke dag leden zij honger. Hun prioriteit was eten te vinden voor henzelf en hun broers en zussen, om te kunnen overleven.  Zij namen van jongs af aan de verantwoordelijkheden van een volwassene op zich en maakten zich zorgen om genoeg geld te verdienen om hun familie te steunen.

Onze leerlingen hebben de onwrikbare wil om hun leven te veranderen, om te studeren zodat ze armoede definitief achter zich kunnen laten. Zij hebben de moed gevonden om hun basisopleiding af te maken. Dit was immers hun enige hoop op een toekomst zonder armoede. 

 

slideshowactivityreport