Skip to main content

Internationale dag van de rechten van het kind

Kinderen in België maken op dit moment hun verlanglijstjes voor Kerstmis. Ze dromen van een gloednieuwe fiets, vragen om het nieuwste videospel of hopen op een pop om ‘s nachts te knuffelen. Ze schrijven hun lijstjes aan de kerstman en fluisteren hun wen­sen in zijn oor.

Wij zouden u graag vertellen welke wensen onze kinderen in de aanloop naar Kerst in ons oor komen fluisteren. Ze hebben nooit hun diepste verlangens aan de kerstman kunnen vertellen. Waar zij vandaan komen... is geen ruimte voor de magie van Kerst en geen tijd voor kinderdromen. Enkel de dagelijkse strijd om te overleven.

Onze kinderen groeiden op in de sloppenwijken van overvolle steden. Ze sliepen onder bruggen, in donkere hoekjes, op een stuk plasticfolie. Anderen leefden zeer geïsoleerd in de bergen op vele uren lopen van enige vorm van beschaving.

Zij hadden geen dak boven hun hoofd om hen te beschermen tegen de felle zon of striemende regen. Razende stormen bliezen de gammele huizen weg of het water van de stromende regen liep langs scheuren en gaten naar binnen. Maar het ergst was de angst om ’s nachts te worden aangevallen, want zij voelen zich niet veilig in hun hutjes.

De kinderen groeiden op met het idee dat er nergens plaats is voor hen. Dat zij kinderen zijn van de armoede en dat niemand om hen geeft. Velen van hen zijn weeskinderen. Ze kunnen nergens heen en lopen ieder moment het gevaar te worden ingelijfd door kwaadwillende bendes.

Wanneer ze een moment hebben en even kunnen dromen over een betere toekomst hebben ze allemaal dezelfde wens: naar school gaan en een menswaardig leven leiden. Ze dromen van een veilige plek om te wonen. Ze dromen van een beter leven. En ze weten dat onderwijs de enige manier is om dit bereiken.

Op dit ogenblik vinden meer dan 20.000 kinderen een veilige woonplaats in onze Werelddorpen. Ze krijgen gratis middelbaar en beroepsonderwijs, drie evenwichtige maaltijden per dag, gezondheidszorg en ook kleding en schoenen. In onze Werelddorpen leven de kinderen in internaat om optimale leeromstandigheden te garanderen.

Een verdrag en de rechten van het kind

Het Verdrag inzake de Rechten van het Kind werd aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 20 november 1989. Bijna alle landen in de wereld hebben deze kinderrechten geratificeerd. In het verdrag is vastgelegd welke rechten kinderen hebben en wat de landen moeten doen om kinderen te beschermen. Deze rechten gaan over alles waar kinderen mee te maken krijgen zoals onderwijs, gezondheid, en de rol van familie en ouders. Ze gaan over de bescherming van kinderen tegen oorlogsgeweld, en tegen mishandeling, misbruik en uitbuiting.  Ze gaan over het recht om kind te kunnen zijn en te spelen, over een dak boven je hoofd.

De rechten van het kind zijn er voor alle kinderen, ook voor kinderen met een handicap of vluchtelingenkinderen. Alle kinderrechten zijn even belangrijk en kunnen kinderen niet worden ontnomen. Deze Kinderrechten moeten niet een mooi ideaal blijven, maar de dagelijkse werkelijkheid voor alle kinderen.

Elk kind dat wordt opgevangen in een van onze Werelddorpen vindt daar een veilige plek om te wonen, naar school te gaan en zich te ontwikkelen.  De kinderen krijgen drie evenwichtige maaltijden per dag en goede gezondheidszorg. Dit zijn de omstandigheden die een kind nodig heeft om een algemene middelbare opleiding en een beroepsopleiding te vol­gen. Dankzij hun verblijf in onze Werelddorpen leren de kinderen vaardigheden waardoor ze later een goede baan kunnen krijgen en in staat zijn om voor zichzelf te zorgen.