Skip to main content

Kunt u zich voorstellen dat uw kinderen naar het werk gaan in plaats van naar school? ūüė≥

Wanneer de armoede toeneemt, de scholen sluiten en er geen sociaal vangnet is, worden meer kinderen gedwongen om te gaan werken.

Geen enkel kind zou moeten werken voor de kost. Meer dan ooit hebben kinderen kwaliteitsonderwijs en -opleiding nodig om de vaardigheden te verwerven die ze nodig hebben om later een goede baan te vinden.

In veel landen zijn de scholen waar arme gezinnen toegang toe hebben echter ondergefinancierd en niet aangepast aan hun behoeften. Gebrekkige installaties, overvolle klaslokalen en een tekort aan goed opgeleide leerkrachten zorgen voor een laag onderwijsniveau.

poverty, child

De gezondheidscrisis en de daaruit voortvloeiende economische schok kan miljoenen kwetsbare kinderen aanzetten tot kinderarbeid.  Naar schatting zijn er al 152 miljoen kinderen aan het werk, waarvan 72 miljoen in gevaarlijk werk. 

Kwaliteitsonderwijs is absoluut noodzakelijk om de levenskwaliteit van de arme bevolking te verbeteren.  Investeren in onderwijs is ook een relevante economische beslissing. Een recente studie van de Internationale Arbeidsorganisatie heeft aangetoond dat het uitbannen van kinderarbeid en het vervangen ervan door universeel onderwijs naast sociale voordelen ook aanzienlijke economische voordelen met zich meebrengt. 

Dit jaar is het dus - meer dan ooit - essentieel om de deuren van onze Werelddorpen te kunnen openen voor een zo groot mogelijk aantal nieuwe leerlingen.

child, education, classroom

Het is dringend om deze kinderen een alternatief te bieden. Ze zijn intelligent, vastberaden, moedig en ze hebben al veel méér geleden dan zou moeten. Zonder uw hulp kunnen deze kinderen hun talenten niet verder ontwikkelen. Zij blijven gevangen in armoede en moeten hun slecht betaald en zwaar werk op de koffieplantages verderzetten. Over het algemeen zijn er geen middelbare scholen op loopafstand.

Door de economische gevolgen van de COVID-19-pandemie is het waarschijnlijk dat tegen het einde van 2020 wereldwijd nog eens 86 miljoen kinderen in armoede terecht komen, een toename van 15 procent. 

ONDERWIJS IS DE SLEUTEL OM INNOVATIEVE OPLOSSINGEN TE KUNNEN VINDEN VOOR DE GROOTSTE UITDAGINGEN OP HET GEBIED VAN ONTWIKKELING.