Skip to main content

Onze Impact

50 jaar ervaring heeft ons bewezen dat onze aanpak de kinderen werkelijk omvormt tot onafhankelijke jonge volwassenen die op hun beurt hun familie en lokale gemeenschap zullen helpen om de armoede wereldwijd terug te dringen.

20000
Leerlingen
150000
Afgestudeerden
1000000
Indirecte begunstigden

Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen meet de directe impact van onze ontwikkelingsprojecten. Dankzij de kwantitatieve en kwalitatieve gegevens van de projecten van de Zusters van Maria kunnen we de impact evalueren van de scholing van een kind op de verbetering van zijn levensomstandigheden.

De afgelopen jaren hebben wij verschillende casestudy’s uitgevoerd. Deze tonen een aanzienlijke verbetering van de levensomstandigheden van de kinderen, reeds na hun eerste schooljaar, omdat zij nu veilig onderdak hebben, gezondheidszorg en drie maaltijden per dag.

Onze leerlingen woonden in gevaarlijke gebieden waar armoede en geweld schering en inslag zijn, sliepen op de grond en hadden geen toegang tot sanitaire voorzieningen. Deze kinderen leefden in levensgevaarlijke omstandigheden en waren blootgesteld aan misbruik en ziektes. Een veilig onderdak met goede sanitaire voorzieningen in onze Werelddorpen verbetert in hoge mate hun levenskwaliteit.

Dankzij drie evenwichtige en gezonde maaltijden per dag en persoonlijke hygiëne en de nodige medische zorg kunnen de kinderen herstellen van ondervoeding en verschillende voedingstekorten. Toegang tot evenwichtige voeding, gezondheidszorg en veilige huisvesting zijn voorwaarden om te slagen op school en in de maatschappij.

Zodra onze leerlingen zijn afgestudeerd, hebben ze de academische en sociale vaardigheden om snel een goede baan te vinden. Sommige van onze leerlingen krijgen een beurs om verder te studeren aan de universiteit, anderen studeren verder terwijl ze al werken. Zij zullen de middenklasse vormen van hun land. Ze behoren tot de actieve beroepsbevolking en zijn financieel onafhankelijk.

Als zij eenmaal een baan hebben, kunnen zij de scholing van hun jongere broers en zussen ondersteunen en hun ouders en de gemeenschap financieel helpen. Wanneer zij hun eigen gezin stichten, bieden zij hun kinderen de kans om nooit een leven in armoede te hoeven leiden.

 

De afgestudeerden zijn ook een voorbeeld voor onze leerlingen! Zij begrijpen het best de moeilijkheden die de nieuwe leerlingen ondervinden wanneer zij in het Werelddorp aankomen.

Het gaat inderdaad niet enkel om toegang tot onderwijs, maar de blik die de kinderen op zichzelf en op hun toekomst hebben moet gewijzigd worden!

Sommige afgestudeerden werken na hun studies een bepaalde tijd in onze Werelddorpen, anderen vinden werk op de lokale arbeidsmarkt. Zij komen getuigen van hun ervaringen, helpen bepaalde evenementen in het Werelddorp te organiseren – zoals het jaarlijkse verjaardagsfeest of het Kerstfeest – of kunnen stageplaatsen bieden aan onze leerlingen, in de bedrijven waar zij tewerkgesteld zijn! 

Onze methode