Skip to main content

Onze Impact

50 jaar ervaring heeft ons bewezen dat onze aanpak de kinderen werkelijk omvormt tot onafhankelijke jonge volwassenen die op hun beurt hun familie en lokale gemeenschap zullen helpen om de armoede wereldwijd terug te dringen.

20000
Leerlingen
150000
Afgestudeerden
1000000
Indirecte begunstigden

Dank zij de vorming die zij krijgen en de steun van de Zusters vinden onze afgestudeerden snel werk. Sommigen studeren zelfs verder aan de universiteit! De Zusters van Maria helpen onze afgestudeerden om een woonplaats te vinden en zich in hun nieuwe woning te installeren. Zo worden ze jonge onafhankelijke volwassenen.

Het eerste doel van de afgestudeerden is hun jongere broers en zusjes te helpen en ervoor te zorgen dat hun familie in menswaardige omstandigheden kan leven.

Onze afgestudeerden vormen een stabiele middenklasse in hun respectievelijke landen. Zij zijn ook actief betrokken in hun lokale gemeenschappen en zorgen voor een blijvende ontwikkeling van deze gemeenschappen.

Onze afgestudeerden vervullen een sleutelfunctie in het multiplicator effect van onze projecten. Door een familie per gezin te helpen, schatten wij dat er gemiddeld zes personen indirecte begunstigden van onze projecten zijn. Onze afgestudeerden helpen immers hun familie en hun lokale gemeenschap terwijl zij er ook voor zorgen dat hun eigen kinderen later niet in de armoede terechtkomen.

Wij schatten dus dat wij met 150.000 afgestudeerden meer dan 1 miljoen mensen hebben geholpen om zich duurzaam van de armoede te bevrijden! 

Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen heeft nauwe banden met de lokale gemeenschappen in alle landen waar wij via onze Werelddorpen actief zijn.

Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen werkt overeenkomstig de doelstellingen van duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties en de economische regels die door de Wereldbank worden gehanteerd. Daardoor geeft Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen een actieve en belangrijke bijdrage aan het duurzaam verminderen van de kinderarmoede, de verbetering van de gezondheidstoestand en het verbeteren van scholing van jongeren.

Ons doel bestaat erin om een diepgaande wijziging te veroorzaken in het armoedeniveau in lokale gemeenschappen via het geven van onderwijs en vorming aan één kind per gezin.

Door later een beroep te kunnen uitoefenen, zal hij of zij op zijn beurt zijn gemeenschap kunnen ondersteunen en zal hij of zij ertoe bijdragen dat de cirkel der armoede structureel verbroken wordt.

 

De afgestudeerden zijn ook een voorbeeld voor onze leerlingen! Zij begrijpen het best de moeilijkheden die de nieuwe leerlingen ondervinden wanneer zij in het Werelddorp aankomen.

Het gaat inderdaad niet enkel om toegang tot onderwijs, maar de blik die de kinderen op zichzelf en op hun toekomst hebben moet gewijzigd worden!

Sommige afgestudeerden werken na hun studies een bepaalde tijd in onze Werelddorpen, anderen vinden werk op de lokale arbeidsmarkt. Zij komen getuigen van hun ervaringen, helpen bepaalde evenementen in het Werelddorp te organiseren – zoals het jaarlijkse verjaardagsfeest of het Kerstfeest – of kunnen stageplaatsen bieden aan onze leerlingen, in de bedrijven waar zij tewerkgesteld zijn! 

Onze methode