Skip to main content

Ons doel

Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen wilt een duurzame oplossing bieden voor het probleem der armoede, via onderwijs. Door een kind per familie – die uit extreme armoede komt - onderwijs te bieden, kan dit kind later en beter inkomensniveau bekomen en kan hij of zij op zijn beurt zijn familie helpen door bijvoorbeeld het onderwijs van zijn broers en zusjes te bekostigen.

De methode van Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen

Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen biedt middelbaar onderwijs, een beroepsopleiding, maar ook huisvesting, drie evenwichtige maaltijden per dag en gezondheidszorg aan meer dan 20.000 kinderen die in extreme armoede hebben geleefd in de Filippijnen, Mexico, Guatemala, Brazilië, Honduras en Tanzania.

Onderwijs

Algemeen middelbaar onderwijs erkend door de gezagsdragers van het land.

Beroepsvorming

Aangepast aan de economische noden van het land

Medische zorgen

Behandeling van ondervoeding. Vaccinaties. Dagelijkse medische zorgen.

Logement

Alle kinderen worden opgenomen in internaat.

Voeding

De leerlingen krijgen drie evenwichtige maaltijden per dag.

Naschoolse activiteiten

Zichzelf heropbouwen via sport of cultuur als middel om te slagen op school.

Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen zet zich dag na dag in om de cirkel der armoede in de wereld op duurzame wijze te verbreken door een veelzijdige aanpak die onze kinderen de kans geeft zich te ontplooien en de fysische en emotionele wonden te genezen van hun vroegere leven in armoede.

Een veilige woonplaats

Alle leerlingen worden opgevangen in internaat. De meeste kinderen die in extreme armoede leven, komen uit streken waar het geweld van gangs de regel is. Ervoor zorgen dat de kinderen een veilige plek hebben om te leven is een essentiële voorwaarde voor hun welslagen op school.

Leven op internaat is op zich al een hele leerschool. De kinderen die wij in onze Werelddorpen opnemen hebben immers nog nooit geleerd om sanitaire voorzieningen met lopend water te gebruiken, zij hebben nooit aan tafel met bestek gegeten, zij sliepen niet in een bed en droegen geen gesloten schoenen. Het aanleren van deze sociale omgangsnormen zal hen helpen om zich beter in de maatschappij en in het beroepsleven te integreren eens zij afgestudeerd zijn.

 

Een evenwichtige voeding

Alle leerlingen krijgen drie evenwichtige maaltijden per dag. De meeste kinderen die in onze Werelddorpen aankomen lijden aan voedseltekort. Hun lacunes op dat vlak moeten eerst gevuld worden. Zij hebben een evenwichtige voeding nodig om zich op hun studies te kunnen concentreren.

Een kind dat honger lijdt zal geneigd zijn in slaap te vallen tijdens de les en zal zich moeilijk of niet kunnen concentreren. Het voedsel is de tweede belangrijkste post in ons budget, na onderwijs.

Medische hulp

Alle leerlingen hebben een medische opvolging door dokters en verpleegkundigen die ervoor zorgen dat zij de nodige vaccinaties krijgen en die de ondervoeding behandelen. Het medische personeel staat ter beschikking van de kinderen in geval van ziekte of kleine ongelukken. Zij verzekeren ook een permanentie voor de armste lokale bevolking die geen toegang heeft tot medische hulp.

Het kind herwaarderen

Tot nu toe hadden onze kinderen als enige doel te kunnen overleven. Zij konden niet dromen van een betere toekomst en konden hun toekomst niet plannen. Onze kinderen doorzochten elke dag de vuilnis om te kunnen overleven…

Wij moeten hen helpen hun zin voor eigenwaarde terug te vinden. Zonder eigenwaarde en zelfzekerheid kunnen zij niet vooruit in hun studies.

Door sport, cultuur, een verjaardagsfeest, een kerstfeest, proberen wij alles in het werk te stellen om de kinderen te herwaarderen. Een interschoolse wedstrijd winnen – zij het cultureel, wetenschappelijk of sportief – laat het kind beseffen dat hij of zij ook in staat is, net als alle andere kinderen, om iets te bereiken. Deze kleine « overwinningen » vormen dikwijls een breekpunt voor onze kinderen, een sleutelmoment in hun evolutie.

Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen beseft dat het er niet enkel om gaat om onderwijs te bieden zodat een kind de cirkel der armoede kan doorbreken. Tezelfdertijd moet gewerkt worden aan de herwaardering van elk kind.

Vorming tot verantwoord burgerschap

In de vorming die de kinderen krijgen wordt ook de nadruk gelegd op de vorming tot verantwoord burgerschap, zodat zij zich verantwoordelijk voelen om hun nieuwe vaardigheden en kennis te delen en later een actieve rol gaan spelen in hun lokale gemeenschap. Reeds tijdens hun schooltijd worden de kinderen bijvoorbeeld aangemoedigd om deel te nemen aan activiteiten van hulpverlening of van promotie van de lokale cultuur.

 

De cirkel der armoede doorbreken

Na hun studies vinden de jongeren gemakkelijk een baan en kunnen zij zichzelf onderhouden terwijl zij ook hun familie en lokale gemeenschap helpen. Zo zorgen zij er bijvoorbeeld voor dat hun jongere broers en zusjes ook naar school kunnen gaan.

De extreme armoede is nu verleden tijd voor onze afgestudeerden. Hun kinderen zullen de extreme armoede niet meer kennen. Onze oudleerlingen steunen hun broers en zusjes en hun familie op weg uit de armoede. Wij schatten dat elke afgestudeerde gemiddeld zes personen financieel ondersteunt. Door een kind per gezin te helpen, draagt Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen er werkelijk toe bij dat de armoede op duurzame wijze uit de wereld geholpen wordt.

Een efficiënte methode

 

Meer dan 150.000 jongeren zijn in onze scholen afgestudeerd. Deze kinderen worden jonge onafhankelijke volwassenen. Zij zijn zowel beroepsmatig als psychisch gevormd om zich te kunnen ontplooien in hun beroepswerk en de sociale middenklasse van hun land te integreren.