Skip to main content

Sport is essentieel bij de opvoeding van kinderen

In onze Werelddorpen hebben de kinderen toegang tot een opleiding die veel verder gaat dan strikt middelbaar en beroepsonderwijs. Het kind wordt echt in zijn of haar geheel beschouwd.

Ondanks het grote aantal kinderen dat in elk van onze Werelddorpen naar school gaat, wordt elk van hen individueel begeleid en ondersteund, naargelang zijn of haar verleden, armoede en gezinssituatie.  De vorming die de kinderen in elk van de Werelddorpen krijgt, benadrukt ook het belang van de vrijetijdsbesteding.

Naast hun middelbare en beroepsopleiding, kan elk van onze kinderen ook kiezen tussen een of meerdere sportieve, culturele of intellectuele naschoolse activiteiten. Sommigen kiezen voor dans, anderen voor plastische kunst of voor sporten zoals hockey, voetbal…

Sport en kunst zijn inderdaad onmisbaar in de opvoeding van deze kinderen. Zo kunnen zij zich uitleven, zich in alle vrijheid uiten en de emotionele wonden van hun leven in extreme armoede helen.  Elk kind wordt ook uitgenodigd om een zelfverdedigingssport te beoefenen in overeenstemming met de cultuur van hun land.

Elk kind wordt in zijn of haar eigenheid beschouwd vanaf het moment dat hij of zij de Werelddorpen binnenkomt tot ver na zijn of haar vertrek.  Na hun afstuderen zorgen de Zusters van Maria voor hun professionele ontwikkeling en zorgen ze ervoor dat ze in een fatsoenlijk en veilig onderkomen worden gehuisvest.

De Zusters van Maria zijn erin geslaagd om een familie-eenheid te creëren die zowel leerlingen als oud-studenten omvat. Net als in een gezin in de traditionele zin van het woord, zorgen zij ervoor dat de kinderen zich kunnen ontwikkelen, zowel op persoonlijk als op beroepsvlak. Ieder gaat zijn eigen weg, maar we houden contact. We vragen naar nieuws en gaan op bezoek. We helpen elkaar.

De combinatie van academische en beroepsopleidingen met een kindgerichte aanpak en een focus op het kind en al zijn of haar behoeften is de sleutel om gelijke kansen te waarborgen. Het is de manier om een duurzame vermindering van de armoede in de wereld te bereiken.

Sinds 50 jaar zijn meer dan 150.000 leerlingen afgestudeerd in onze Werelddorpen. Na hun studies, kunnen onze oud-leerlingen zichzelf onderhouden en hun familie helpen om een menswaardig bestaan te leiden. Aangezien jonge tienermeisjes langer op school blijven, zullen zij de cyclus van vroegtijdige moederschappen waarin ze geboren zijn niet verderzetten. Ze zullen in staat zijn om hun eigen gezin later een goede toekomst te geven, ver van de armoede.

Om werkelijk tot een duurzame vermindering van armoede te komen, moet de vorming veel verder gaan dan strikt middelbaar en beroepsonderwijs. Onze projecten zijn hier een uitstekend voorbeeld van.­­­

Meisjes doen aan atletiek in Mexico

Mexicaanse meisjes voetballen