Skip to main content

Onze projecten in Tanzania

De Zusters van Maria zijn uitgenodigd om onze projecten uit te breiden in Tanzania. Wij hebben een terrein van 16 ha gekregen in de buurt van Dar Es Salaam waar wij een Werelddorp voor Meisjes willen bouwen. In januari 2020 hopen we de eerste groep kinderen te kunnen ontvangen. De Tanzaniaanse overheid zorgt voor water- en elektriciteitsvoorzieningen op het terrein. De constructie van de eerste gebouwen zal ongeveer vijf à zes maanden in beslag nemen. Hiervoor moeten we actief fondsen werven om de infrastructuren te bouwen en het onthaal van de eerste leerlingen voor te bereiden. 

Tanzania werkt reeds 10 jaar aan het verminderen van de armoede. In 2007 leefde 34.4% onder de nationale armoedegrens en in 2012 is dit gedaald naar 28.2%. Ondanks alle inspanningen leeft nog steeds 49.1% van de bevolking onder de internationale armoedegrens van 1.9 USD per dag. 

Ons werk zal de inspanningen van de Tanzaniaanse regering ondersteunen en versterken. Het middelbare onderwijs geeft jongeren de kans om zich blijvend van de armoede te bevrijden en de vicieuze cirkel van de armoede te doorbreken die de armoede bijna erfelijk maakt.

Tanzania ligt in Oost-Afrika aan de Indische Oceaan. Het land heeft een tropisch klimaat. De buurlanden zijn Kenia, Uganda, Rwanda, Burundi, de Democratische Republiek Congo, Zambia, Malawi en Mozambique.

 

49%
Armoede

49 % van de bevolking leeft onder de internationale armoedegrens.

9%
Onderwijs

Minder dan 9% van de jongeren behaalt een diploma secundair onderwijs.

34%
Bevolking

34 % van de bevolking lijdt aan ondervoeding.

Isabelle Bister, afgevaardigd bestuurder van Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen, hier samen met enkele leerlingen in ons nieuwe Werelddorp in Tanzania.

Verschillende burgerlijke en kerkelijke gezagsdragers namen deel aan de officiële opening van ons nieuwe Werelddorp in Tanzania op 22 augustus 2019.

Openda, een van onze eerste leerlingen, samen met haar familie en Zuster Maria Cho en Zuster Maureen.

Onze eerste leerlingen zijn heel actief tijdens de les.

Ontdek onze andere projecten...

Mexico
Guatemala
Brazilië
Honduras
De Filippijnen