Skip to main content
Covid-19: Onze Werelddorpen verwelkomen nieuwe leerlingen. 
Bijna 3.000 kinderen konden weer naar school gaan. Het is zeker een logistieke en organisatorische uitdaging om ieder kind de juiste bescherming te geven tegen een mogelijke besmetting door het virus. Maar deze noodsituatie liet ons geen keus. De groeiende armoede vraagt om een snelle reactie. Het is noodzakelijk en heel dringend om deze kinderen een alternatief te bieden
Internationale Dag van de Mensenrechten : gelijke kansen voor iedereen
We moeten nu nadenken over het hoe de wereld na de covid-pandemie eruit komt te zien. En daarin moeten gelijke kansen voor iedereen centraal staan.  Of het nu in België is of in ontwikkelingslanden. Kinderen kregen geen onderwijs meer, noodzakelijke gezondheidszorg kon niet worden gegeven, er ontstonden voedseltekorten en meer kinderen kregen te maken met geweld en misbruik. Ontwikkelingen die schadelijke gevolgen hebben voor het welzijn van kinderen. Een ernstige wereldwijde economische recessie stort nog méér kinderen in armoede en verdiept de reeds bestaande ongelijkheid en uitsluiting. Juist de meest kansarme gezinnen worden het hardst getroffen door deze gevolgen van de wereldwijde pandemie.
COVID-19 : Onze oud-leerlingen redden mensenlevens in Brazilië!
Ons Meisjesdorp in Brazilië vangt kinderen op uit de armste streken van Brazilië. Dit Werelddorp, dat in 2003 werd geopend, biedt meisjes die in extreme armoede leven de mogelijkheid om naar school te gaan, om gehuisvest en verzorgd te worden, om evenwichtige maaltijden te krijgen... en een beroep te leren zodat ze later aan de armoede kunnen ontsnappen.
Subscribe to covid19